Ajudes per a la innovació de les empreses

InnoCámaras Província València 2020 és un programa d’ajudes, finançat per FEDER i Cambra València, que té com a objectius millorar la competitivitat mitjançant la incorporació de solucions innovadores, així com adaptar-se a les noves mesures de contenció i seguretat per a la gestió sanitària de la Covid-19.
Beneficiaris: Pimes i autònoms de la demarcació territorial de Cambra València poden participar en 2 fases successives:

Fase I: Assessorament a la PIME – Diagnòstic Individualitzat
En aquesta fase se li realitza un diagnòstic assistit en matèria d’innovació a l’empresa, que permet conéixer el nivell de competitivitat de l’empresa, en el seu entorn econòmic i de mercat.
El Programa compta amb una metodologia pròpia de Diagnòstic, que es recolza en una eina informàtica. Per a l’execució d’aquesta fase, *InnoCámaras compta amb una xarxa de tutors d’innovació especialitzats i formats en la metodologia del Programa. Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les Cambres de Comerç.
Fase II: Pla Individual d’Implantació de Solucions Innovadores
Una vegada finalitzada la fase anterior, amb resultats positius, comença l’execució del Pla d’Implantació, en la qual es recolza a les Pimes i autònoms en la incorporació de solucions i mètodes de gestió de la innovació derivats de les recomanacions efectuades en el diagnòstic.
Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les empreses beneficiàries. En aquesta fase es financen les despeses directes dels serveis i inversions associats al desenvolupament del Pla.
La Fase I és gratuïta i la fase 2 cofinançada al 50% (finançament aportat per FEDER)
Termini: 14.00 hores del dia 30 de novembre
 

caValencià