Llombai reparteix 16.000 euros en ajudes directes als comerços o autònoms

L’Ajuntament de Llombai ha aprovat una sèrie d’ajudes econòmiques que permetrà la concessió de subvencions directes i a fons perdut a comerços i autònoms que han estat afectats en els últims mesos per l’especial situació conseqüència de la propagació del Covid-19. Podran acollir-se a les ajudes les persones treballadores per compte propi o autònomes que a dia de 14 de març de 2020 estigueren donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms; les persones treballadores per compte propi o autònomes inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms; els autònoms societaris que tinguen una empresa en qualsevol de les seues formes jurídiques; autònoms col·laboradors; i comuners o socis d’altres societats no mercantils o treballadors autònoms econòmicament dependents. Tots hauran de tindre domicili fiscal i el local de desenvolupament de la seua activitat a Llombai. “Hem volgut oferir un instrument d’ajuda al teixit empresarial més afectat per la pandèmia, les persones treballadores per compte propi o autònomes que han vist reduïts els seus ingressos de manera considerable mentre es veien obligats a continuar costejant les despeses. Volem assegurar el futur, garantir un demà amb possibilitats de continuar forts” argumenta l’alcalde, Pepe Forés. Les ajudes s’estableixen entre els 200 i els 600 euros, fins a un total de 16.000 euros que ha previst l’Ajuntament de Llombai. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.

caValencià