Últims dies per optar a les ajudes per als llibres d’Infantil del curs 2020-2021 de Llombai

Darrers dies per optar a les ajudes per a sufragar despeses dels llibres de text dels menors matriculats en el curs acadèmic 2020-2021 en el cicle d’Infantil (2-3, 3-4, 4-5, 5-6 anys) de centre CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai i de qualsevol centre públic o concertat sempre que s’estiga empadronat/ada en la localitat. Els requisits per rebre l’ajuda són l’empadronament a la localitat i l’escolarització al CEIP Sant Francesc de Borja. Per accedir s’ha d’omplir un model, presentar-lo al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, del 21 de setembre al 2 d’octubre, ambdós inclosos i acompanyar-lo del DNI, NIE o passaport de pares o tutors (original i fotocòpia), llibre de família, acreditació d’escolarització en el centre corresponent, factura original de la compra de llibres, declaració responsable, còpia de les dades bancàries i declaració de no haver obtingut ajudes pel mateix concepte. José Forés, alcalde de la localitat, ha assegurat que les ajudes escolars són claus cada any i més en una situació com l’actual: “Des del consistori que dirigisc, som conscients del gran esforç econòmic que han de suportar les famílies a l’inici de cada curs escolar i a més en estos temps, encara hem de prestar més assistència ja que la situació actual que viu el país necessita que els consistoris estiguen al costat de les famílies. Llombai no va a ser menys i estarà per al que necessiten i estes ajudes són una bona mostra,  ha assenyalat Forés.

 

 

caValencià