L’Ajuntament de Llombai modernitza la Seu Electrònica per facilitar l’administració digital al veïnat

L’Ajuntament de Llombai dóna un pas cap a convertir-se en un ajuntament que escolta, receptiu, orientat a la ciutadania i a la satisfacció de les seues necessitats. Ho fa a través de la Seu Electrònica, a través de la qual es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l’administració local des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències municipals.

Un servei municipal a disposició de la ciutadania les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana i tots els dies de l’any. Sense esperes, sense horaris ni cues.

Els tràmits administratius realitzats a través de la Seu Electrònica tenen la mateixa validesa que si s’efectuen de forma presencial perquè per a poder realitzar-los cal el certificat digital o DNI electrònic.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i l’obligació de les empreses a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics a través d’un punt d’accés general i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica la qual ha d’assegurar la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que es gestionen.

Mitjançant la Seu Electrònica s’accedeix a la informació dels serveis i tràmits de l’Administració local, es poden realitzar consultes sobre l’estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits, presentar documents en el Registre general electrònic, presentar consultes, queixes o suggeriments així com també consultar les publicacions d’actes administratius.

caValencià