Comunicat de l’alcalde de Llombai a propòsit de la festivitat de Sant Antoni i la Covid-19

COMUNICAT SANT ANTONI 2021-01-15

Per a evitar controvèrsies i per aclarir algun mal entés, l’Ajuntament de Llombai aclareix:

Des de l’inici de la pandèmia l’Ajuntament ha sigut conseqüent i responsable tant en les mesures adoptades, com en la informació facilitada a la ciutadania respecte a la COVID-19. Informació diària, transparència absoluta.

I ara, per la que fa a la festivitat de Sant Antoni, no serà diferent.

Hem anul·lat tots els actes que puguen representar aglomeració de gent, com la benedicció d’animals en l’ermita, la “Baixà” acompanyant al Sant, la Processó, la “Pujà” acompanyant al Sant fins a l’ermita, el concert de la nostra Banda i la tradicional “Foguera de Sant Antoni”.
No obstant això, i perquè el poble puga veure al seu Patró i expressar-li la devoció que sent, enguany baixarem a Sant Antoni de l’ermita sense multituds, sense gent. De fet es baixarà amb carro, acompanyat només per sis cavalls amb els seus genets i quatre tambors. Se li farà un volta al poble, sense parades, perquè tots puguen vore’l des de les seues cases i es portarà directament a l’església, que quedarà tancada fins a la missa del diumenge, sense possibilitat de poder entrar ningú.

La devoció popular a Sant Antoni es remunta segles arrere i no hem de deixar que es perda. Acceptem que és un any atípic, que hem d’extremar les precaucions, quedar-se a casa, i precisament per això el Sant es passejarà pels carrers, perquè la gent puga vore’l des de les seues cases. Demanem responsabilitat, com ho hem fet fins ara, i màxima prudència.

És un moment especial, una situació molt delicada, i molts veïns, una gran majoria de llombaïns i llombaïnes s’alegraran de vore al seu patró, al Pare Sant Antoni, per a encomanar les seues pregàries i desitjos, sobretot ara, en estos temps tan difícils que ens toca viure.

José Forés
Alcalde de Llombai

 

———————————-

 

COMUNICADO SAN ANTONIO 2021-01-15

Para evitar controversias y por aclarar algún mal entendido, el Ayuntamiento de Llombai aclara:

Desde el inicio de la pandemia el Ayuntamiento ha sido consecuente y responsable tanto en las medidas adoptadas, como en la información facilitada a la ciudadanía respecto a la COVID-19. Información diaria, transparencia absoluta.

Y ahora, por lo que hace a la festividad de San Antonio, no va a ser diferente.

Hemos anulado todos los actos que puedan representar aglomeración de gente, como la bendición de animales en la ermita, la “Baixà” acompañando al Santo, la Procesión, la “Pujà” acompañando al Santo hasta la ermita, el concierto de nuestra Banda y la tradicional “Foguera de Sant Antoni”.

No obstante, y para que el pueblo pueda ver a su Patrón y expresarle la devoción que siente, este año bajaremos a San Antonio de la ermita sin multitudes, sin gente. De hecho se bajará en carro, acompañado sólo por seis caballos con sus jinetes y cuatro tambores. Se le dará una vuelta al pueblo, sin paradas, para que todos puedan verlo desde sus casas y se llevará directamente a la iglesia, que quedará cerrada hasta la misa del domingo, sin posibilidad de poder entrar hasta entonces.

La devoción popular a San Antonio se remonta siglos atrás y no debemos dejar que se pierda. Aceptamos que es un año atípico, que debemos extremar las precauciones, quedarse en casa, y precisamente por eso el Santo se paseará por las calles, para que la gente pueda verlo desde sus casas. Pedimos responsabilidad, como lo hemos hecho hasta ahora, y máxima prudencia.

Es un momento especial, una situación muy delicada, y muchos vecinos, una gran mayoría de llombaïnos y  llombaïnas se alegraran de ver a su patrón, al Pare Sant Antoni, para encomendar sus plegarias y deseos, sobre todo ahora, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir.

José Forés

Alcalde de Llombai

caValencià