Nou sistema de recollida de residus a les urbanitzacions o disseminats de Llombai

Benvolgut veí, benvolguda veïna,

Per la present et comunique que el proper 16 de maig de 2021 s’implantarà a Llombai el nou sistema de recollida de residus Porta a Porta (PaP). No obstant això, i per qüestió de dificultat tècnica, per a les urbanitzacions o disseminats no s’implantarà aquest sistema PaP, sinó que s’habilitaran illes o grups de contenidors, amb la novetat de la introducció del cinqué contenidor (de color marró), en el qual caldrà dipositar els residus orgànics (bàsicament provinents de les restes de menjar).

Les illes de contenidors s’habilitaran en els punts que s’adjunten a les fotografies. En aquestes illes (marcades amb un punt roig al mapa) s’ubicaran contenidors de les cinc fraccions (paper i cartó, envasos lleugers, vidre, resta i orgànica). Així mateix, s’augmentarà el nombre de contenidors en cada punt, dos o tres de cada tipus segons el cas, perquè el servei tinga màximes garanties de dur-se a terme en les millors condicions.

Per a més informació pots dirigir-te al punt d’informació situat enfront de l’Ajuntament de Llombai.

També ens pots trobar a:
Servei d’atenció telefònica: 663 255 877

Pàgina web: recollida-residus.manra.org

Email: recollida-residus@manra.org

page1image41697664

Estimado vecino

Por la presente te comunico que el próximo 16 de mayo de 2021 se implantará en Llombai el nuevo sistema de recogida de residuos Puerta a Puerta (PaP). No obstante, y por cuestión de dificultad técnica, para las urbanizaciones o diseminados no se implantará este sistema PaP, sino que se habilitarán islas o grupos de contenedores, con la novedad de la introducción del quinto contenedor (de color marrón), en el que habrá que depositar los residuos orgánicos (básicamente provenientes de las restos de comida).

Las islas de contenedores se habilitarán en los puntos que se adjuntan en las fotografías. En estas islas (marcadas con un punto rojo en el mapa) se ubicarán contenedores de las cinco fracciones (papel y cartón, envases ligeros, vidrio, resto y orgánica). Asimismo, se aumentará el número de contenedores en cada punto, dos o tres de cada tipo según el caso, para que el servicio tenga máximas garantías de llevarse a cabo en las mejores condiciones.

Para más información puedes dirigirte al punto de información situado frente al Ayuntamiento de Llombai.

También nos puedes encontrar en:

Servicio de atención telefónica: 663 255 877

Página web: recollida-residus.manra.org

Email: recollida-residus@manra.org

ARQUILLO / CASTELLAR

 

ROMERAL

TALAIA

CASC URBÀ

PONDEROSA / BARRANQUET

 

caValencià