Llombai acull una exposició per afavorir la igualtat

Llombai acull ja una exposició per afavorir la igualtat de les dones i els homes. A l’exposició “Tu tries” es promouen campanyes contra la cosificació de les dones i la hipersexualització de les xiques; així com es treballa la prevenció de la Violència de Gènere entre la Joventut.

caValencià