Enquesta participació PACES 2030

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es tracta del principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO₂ en un 40% abans de 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

L’objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació per a la elaboració del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) del seu municipi, segons els següents paràmetres:

1. Priorització d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

2. Proposta d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ

_________________________________________________________

El Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía se trata del principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de reducir las emisiones de CO2 en un 40% antes de 2030, mejorar la eficiencia energética, utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios y desarrollar medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

El objetivo de esta encuesta es recoger información para la elaboración del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de su municipio, según los siguientes parámetros:

1. Priorización de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a incluir en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

2. Propuesta de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a incluir en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Enquesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLNFwO9AGF40Do2tuJ5peZOqAsCKJZoFxLSVDjyE-EpC1Yqw/viewform

caValencià