CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA 2021

El municipi de Llombai és un dels  beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme campanyes de Salut Pública en matèria de prevenció i foment de salut per a aquest 2021.   L’Ajuntament de Llombai, ha rebut una subvenció per a desenvolupar un programa per a la desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i del clavegueram  Es tracta d’una campanya que es realitza des dels últims anys i que la Diputació de València promou entre els ajuntaments de municipis de la província i entitats locals menors amb població no superior a deu mil habitants.

caValencià