Llombai inicia la renovació del claustre del Convent dels Dominics

L’Ajuntament de Llombai continua cuidant el seu patrimoni històric i cultural. Aquesta vegada, en forma de reforma en el claustre del Convent dels Dominics. Aquesta obra, de caràcter urgent, ve condicionada per la necessitat de l’edifici per a solucionar els seus problemes estructurals. D’ahí la ràpida actuació del consistori municipal. L’objectiu és el de mantindre la capacitat portant de l’edifici i consolidar una estructura danyada i que urgeix d’actuació professional, tant en la seua part vista, sobre rasant, com en la seua part oculta. Estos treballs s’estan duent a terme pels arquitectes Ignacio Bosch i María José Ballester, a través del IRP-UPV.

Després d’una primera fase de recopilació de dades i anàlisis, en la qual es va descobrir, entre altres coses, que el nivell original del claustre està 50 centímetres per davall del nivell actual, es considera necessari desmuntar els decrescuts, tant en la part del deambulatori com en la del pati-jardí per a comprovar l’estat de conservació de l’estructura i veure si es pot dur a terme el projecte de reforma de manera íntegra. Aquest procés inicial, a més, deixarà al descobert el paviment de cudol original, descobert en l’anterior campanya d’anàlisi. La intervenció se centra, principalment, en la recuperació de l’arrancada de les pilastres per al que és necessari eliminar les actuacions impròpies, alhora que es reposen les juntes i les peces de rajola ceràmica massissa que no estan actualment, i que en disminuir la seua secció han posat en dubte la seua capacitat resistent. També es planteja el cosit de clivelles importants, com la que es troba a la cantonada del claustre nord-est, per a partir d’ahí, poder intervindre i assegurar la seua estabilitat, abans d’avançar en altres processos de consolidacions estructurals que en futures intervencions seran necessaris. Des de l’Ajuntament de Llombai es reclamen més ajudes a la Generalitat Valenciana per a ampliar estes obres de restauració, portar-les d’esta primera planta a tot l’edifici i confien a donar-li vida a un dels edificis històrics en el patrimoni cultural del municipi.

 

caValencià