Cuestionario de Participación sobre el Plan Uurbano de Actualización Municipal de Llombai

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN – PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL LLOMBAI

Aquest qüestionari forma part dels treballs per a l’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) promogut per l’Ajuntament de Llombai.

L’objectiu del present formulari és incorporar la vostra visió sobre el municipi, tant la seua situació com les vostres preocupacions, aspiracions i demandes. D’aquesta manera, es podrà elaborar el Pla de forma consensuada amb la ciutadania.

Les dades que recopilem seran tractades confidencialment i posarem a la vostra disposició els resultats generals.

Les aportacions estaran obertes fins al dia 31/10/21.

———–

Este cuestionario forma parte de los trabajos para la elaboración del Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) promovido por el Ayuntamiento de Llombai.

El objetivo del presente formulario es incorporar vuestra visión sobre el municipio, tanto su situación como vuestras preocupaciones, aspiraciones y demandas. De esta manera, se podrá elaborar el Plan de forma consensuada con la ciudadanía.

Los datos que recopilemos serán tratados confidencialmente y pondremos a vuestra disposición los resultados generales.

Las aportaciones estarán abiertas hasta el día 31/10/21.

PUAM_Llombai_Encuesta_papel_es

caValencià