Bonificació del IBI Urbana per a les famílies nombroses de Llombai

BONIFICACIÓ IBI URBANA FAMILIA NOMBROSA 2022

Del 8 al 19 de novembre, es pot sol·licitar la Bonificació d’IBI Urbana per Familia Nombrosa per a l’exercici 2022 en les oficines de l’Ajuntament.

Documentació a presentar:

-Sol·licitud a emplenar en l’Ajuntament o per a descarregar a la pàgina web: (enllaç)

-Certificat d’empadronament de la Unitat Familiar.

-Títol de familia nombrosa on figura tota la Unitat Familiar.

-Fotocòpia de la Declaració d’IRPF, individual o conjunta, de l’exercici 2020

Solicitud de bonificación familia numerosa IBI Urbana 2022

caValencià