Subvenció de la Diputació de València a l’Ajuntament de Llombai

L’Ajuntament de Llombai ha sigut subvencionat per l’excel·lentíssima Diputació Provincial de València amb una subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants ha d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus servicis en 2021. L’import de la subvenció ascendeix a  11.477,56 euros.

caValencià