Llombai redueix a la meitat la generació de residus domèstics amb el servei ‘Porta a porta’

Un llarg però satisfactori procés. Així podria definir-se l’evolució del servei de recollida de residus ‘Porta a porta’ que Llombai va posar en marxa en el municipi a mitjan any 2020 amb la Mancomunitat de la Ribera. Com tots els processos de canvi d’hàbits, els primers mesos de funcionament d’esta mesura no van ser fàcils. Els veïns i veïnes de Llombai van haver d’acostumar-se a l’hàbit de separació de residus, a més del calendari del camió de recollida. I els resultats són clars: Llombai genera ara quasi la meitat de residus per habitant que l’any 2020, quan es va implantar la iniciativa.

Hui dia, mitjans de 2022, s’han recollit en total 228.448 quilos de residus, pels 1.185.948 de tot l’any 2021 o els 1.353.479 de 9 mesos de funcionament en 2020. La diferència és molt notable i si s’aprofundeix en la separació per tipus de residu, es pot veure com en cosa de dos anys, el poble de Llombai ha aprés a separar correctament el seu fem. Les partides més utilitzades, com no podia ser d’una altra manera, són les de l’orgànic i la de resta de residus, on es comprenen objectes d’higiene personal com a maquinetes d’afaitar, màscares o compreses.

149.281 quilos de resta de residus (productes d’higiene personal) s’han recollit enguany 2022, pels 859.160 de 2021 i 1.284.766 quilos de 2020. La tendència a reduir la quantitat d’emissió de residu es veu a simple vista. Quasi 10 vegades menys que fa 2 anys. Si bé, en matèria orgànica les dades són similars als d’anys anteriors. Enguany han sigut 101.127 quilos al mig any pels 212.992 de 2021.

Quant als altres residus separats: paper i cartó i envasos lleugers, la cosa segueix amb la tendència reductiva. En el paper i cartó només s’han generat 10.551 quilos (3,98 quilos per habitant) pels 43.201 de 2021 (16,28 kg/hab) i els 33.628 quilos de 2020 (12,68kg/hab). Finalment, els envasos lleugers, amb 21.489 quilos recollits en 2022, 70.595 en tot 2021 i 35.085 quilos de 2020.

Tendència a reduir l’emissió de residus. Així podria resumir-se l’actuació del poble de Llombai gràcies a les dades recollides per este servei. Una bona notícia que ha celebrat amb gust l’alcalde de la localitat, José Forés: “Els resultats no fan més que confirmar la bona línia de les nostres polítiques sostenibles i compromeses amb l’impuls de l’Agenda 2030. Hem vist com en quasi 2 anys s’ha implantat un nou hàbit al poble que moltes cases no practicaven: la separació de residus. Això, a més de ser molt bo per al medi ambient, és per a tots i cadascun de nosaltres, també, en matèria legal, ja que les noves lleis de residus, tant estatals com autonòmiques o europees, estipulen en el mitjà termini la regulació de la quantitat de la taxa de fems per la generació que cada habitatge provoque. Si ara ens acostumem a anar reduint la quantitat de residu generat, a poc a poc ho anirem veient en la nostra factura”.

caValencià