Licitació de la concesió del servei del Bar Llar dels Jubilats de Llombai

Anunci de Licitació per a la contractació de concesió del servei “Bar Llar dels Jubilats” i plec de condicions.

20220916_Otros_PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CONCESIÓN BAR JUBILADO_

20220916_Publicación_ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATACIÓN CONCESIÓN SERVICIO BAR HOGAR DEL JUBILADO_

caValencià