Llombai es beneficia de les ajudes de la Diputació de València sobre Salut Pública

El municipi de Llombai és un dels  beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme campanyes de Salut Pública en matèria de prevenció i foment de salut per a aquest 2022.   L’Ajuntament de Llombai, ha rebut una subvenció per a desenvolupar un programa per a la desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i del clavegueram  Es tracta d’una campanya que es realitza des dels últims anys i que la Diputació de València promou entre els ajuntaments de municipis de la província i entitats locals menors amb població no superior a deu mil habitants.

caValencià