Anunci i plec de clàusules administratives per a la licitació del bar dels jubilats de Llombai

Anunci i plec de clàusules administratives per a la licitació del bar dels jubilats de Llombai.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CONCESIÓN BAR JUBILADO_

ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATACIÓN CONCESIÓN SERVICIO BAR HOGAR DEL JUBILADO_

caValencià