Bonificació de l’IBI Urbana 2023 per familia nombrosa i instal·lació de sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar a Llombai

Instàncies per a la bonificació de l’IBI Urbana 2023 per familia nombrosa i instal·lació de sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar.
El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 7 al 18 de novembre.

IBI URBANA 2022

Solicitud de bonificación familia numerosa IBI Urbana 2023

Solicitud de bonificación IBI Urbana 2023 instalación fotovoltaica

caValencià