Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al foment del valencià

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme-Servei de Promoció, per al foment del valencià en l’àmbit municipal de l’exercici 2022, per import de 3.808,36 euros.

caValencià