Quines han sigut les majors inversions de Llombai als últims mesos?

??????? = ????????́ ?

Un poble en constant evolució és aquell que ????????? en instal·lacions i serveis públics i que, a més, impulsa la ?????????̀???? per a la millora la salut democràtica de la nostra comunitat local

Quines han sigut les majors inversions de Llombai als últims mesos❓??

▪️ Adequació de la recollida d’aigües pluvials i pavimentació de la Plaça Creu de la Sang ➡️ 45.000 euros

▪️ Obra de la Torre Alèdua ➡️ 13.700 euros

▪️ Col·locació de ràiders pedagógics per a controlar la velocitat i el trànsit ➡️ 15.000euros

▪️ Instal·lació de fanals solars en el Camí de Paselvir ➡️ 14.500 euros

▪️ Jocs infantils a la Plaça Comunitat Valenciana ➡️ 25.264,63 euros

▪️ Habilitació de la nau al C/Vista Alegre com a sala polivalent municipal ➡️ 175.000 euros

▪️ Obres de tancaments, acabats i instal·lacions de la Sala Multiusos de l’Ajuntament ➡️ 92.000 euros

▪️ Reasfaltat, pavimentació i sanejament de carrers del nucli urbà ➡️ 96.865,40 euros

▪️ Instal·lació de bombament d’aigua potable en la Plaça del Teular, connexió de la xarxa d’aigua potable en la urbanització Sant Antoni i substitució de la xarxa de sanejament C/ Sant Roc ➡️ 55.000 euros

▪️Renovació de la senyalització vial al nucli urbà ➡️ 15.400 euros

 

caValencià