La taxa de tractament de residus disminueix per a l’any 2023 a Llombai

El municipi de Llombai, on s’implantà el sistema de recollida porta a porta, veurà reflectit els esforços de la ciutadania amb una reducció de la taxa de tractament, segons l’estimació de tarifes aprovada pel Consorci de Residus de la Ribera i Valldigna per a l’any 2023.

Aquesta reducció és sinònim que la població ho està fent correctament. La taxa de tractament de residus tindrà una disminució de 5,33 euros el proper any, una de les majors del conjunt de municipis que integren el Consorci.

Per aquest motiu, felicitem el municipi i els seus habitants per aquests assoliments i cal destacar que, si continuem millorant el treball de separació en els habitatges, és possible que els canvis siguen més notables.

Enhorabona! Ho estem fent bé!

caValencià