L’Ajuntament de Llombai ha segut beneficiari de l’ajuda de l’IVACE  destinades a la instal·lació solar fotovoltaica

L’Ajuntament de Llombai ha segut beneficiari de l’ajuda de l’IVACE  destinades a la instal·lació solar fotovoltaica de producció d’energia elèctrica per a l’autoconsum:
  • PROGRAMA: Instal·lació solar fotovoltaica de producció d’energia elèctrica per a autoconsum recolzada per l’IVACE, al marc del Pla Autoconsum E+
  • ACTUACIÓ: Instal·lacions d’autoconsum – solar fotovoltaica.
  • PROJECTE: Instal·lació solar fotovoltacica de 10,4 kWp per autoconsum amb excedents acollits a compensació simplificada en coberta, amb sistema d’acumulació de bateries de liti, de l’Ajuntament de Llombai (València)
  • FINANÇAMENT CONCEDIT: 22.651,00 EUROS
caValencià