L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de l’ajuda de la Diputació de València per a projectes i accions de promoció turística

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de l’ajuda de la Diputació de València, en la convocatòria de subvencions “Impulsem Turisme 2022” per a projectes, accions de promoció turística per a municipis que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic, per import de 3.241,78 euros, per a realitzar el projecte de “VISITA MULTIMÈDIA DE LLOMBAI”.

caValencià