L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de l’ajuda de l’IVACE  destinada a l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de l’ajuda de l’IVACE  destinada a l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic:
  • PROGRAMA: Estalvi i eficiència energètica als serveis públics.
  • ACTUACIÓ: Renovació instal·lació enllumenat públic exterior exterior.
  • PROJECTE: Substitució d’enllumenat públic exterior en diversos carrers de Llombai
  • PRÈSTEC: 125913,22 EUROS
  • AJUDA: 62.956,61 EUROS”.

caValencià