Un documental per promoure relacions afectives, amoroses i sexuals saludables

La Diputació de València presenta el documental “Estime que t’estime”, material audiovisual i pedagògic dirigit a l’alumnat.

Aquest documental forma part del Projecte Formosíssima, una iniciativa artística i educativa que té com a objectiu sensibilitzar i reflexionar sobre les diferents expressions de l’amor en l’adolescència, fent prevenció així de la violència de gènere entre joves.

Es pretén treballar en tota la ciutadania la promoció de relacions afectives, amoroses i sexuals saludables.

El vídeo s’acompanya d’una guia pedagògica amb una proposta atractiva d’idees per a fomentar debat en el nostre entorn. Els Ajuntaments són una peça clau en la detecció i prevenció d’esta xacra social.

Oferir materials atractius per a la joventut i obrir espais de diàleg és un camí que ajudarà al desenvolupament d’una ciutadania més respectuosa i feliç en les seues relacions actuals i futures. La igualtat també s’educa i, per tant, també s’aprèn.

Formosíssima (guia ajuntaments_val)

Formosíssima (guía ayuntamientos_esp)

caValencià