La Generalitat Valenciana subvenciona a Llombai amb 6.776 euros a la realització de l’Informe Potencial Macro del Municipi

L’Ajuntament de Llombai ha sol·licitat les ajudes corresponents a l’exercici 2022 en matèria de promoció i constitució de comunitats energètiques i realització d’estudis energètics de potencial de generació d’energies renovables en l’àmbit local, per a la realització de L’INFORME POTENCIAL MACRO DEL MUNICIPI, i de la que per la proposta de resolució provisional de la concessió de les ajudes ha sigut beneficiari per import de 6.776,00 euros.

caValencià