La Diputació subvenciona a Llombai per ser municipi adherit a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere

L’Ajuntament de Llombai ha rebut una subvenció de la Diputació de València (DIVAL) per import de 3980,99 € en concepte de subvenció a ajuntaments de municipis adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere, exercici 2022.Esta subvenció té com a objectiu desenvolupar projectes i campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de gènere a través de tríptics, cartells, tascons de radi, etc… entre altres. En el cas del nostre municipi s’ha desenvolupat la campanya LLOMBAI DONA LA CARA.

caValencià