L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de l’Institut Valencià de la Joventut

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de l’Institut Valencià de la Joventut per a programes de joventut per a l’exercici 2022, per import de 1.240,76 euros.

caValencià