Subvenció de la Diputació a Llombai per a finançar el Consorci Provincial de Bombers

L’Ajuntament de Llombai ha segut subvencionat per l’excel·lentíssima Diputació Provincial de València amb una subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20000 habitants ha d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus servicis en 2022. L’import de la subvenció ascendeix a  11.183,70 euros.

caValencià