Subvenció de la Diputació a Llombai per a aconseguir entorns escolars lliures de trànsit

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de la Diputació Provincial de València, programa Reacciona 2022-Convocatòria de subvencions de l’àrea de medi ambient,  destinada a ENTORNS ESCOLARS LLIURES DE TRÀNSIT, durant l’exercici 2022 per import de 35.000,00 euros.

caValencià