La Diputació subvenciona Llombai per a la millora del cicle integral de l’aigua

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de la Diputació Provincial de València, programa Reacciona 2022-Convocatòria de subvencions de l’àrea de medi ambient,  destinada a la MILLORA DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, per import de 56.248,20 euros.

caValencià