La Diputació subvenciona Llombai per a la redacció de plans locals de gestió de residus domèstics i assimilables

“L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de la Diputació Provincial de València, programa Reacciona 2022-Convocatòria de subvencions de l’àrea de medi ambient,  destinada a la REDACCIÓ DE PLANS LOCALS DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES EN L’EXERCICI 2022, per import de 5.000,00 euros.

caValencià