La Diputació subvenciona Llombai per a la neteja de la muntanya

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de la Diputació Provincial de València, programa Reacciona 2021-Convocatòria de subvencions de l’àrea de medi ambient,  destinada a la GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, per a “Clareo de masas Pinus Helepensis en estado de monte bravo y latizal en el entorno de la Clotxa Fonda del Término Municipal de Llombai”, per import de 13.253,55 euros.

caValencià