Subvenció a Llombai per a la conservació i millora al sender SL-CV-145

L’Ajuntament de Llombai ha segut beneficiari de la subvenció de la Diputació Provincial de València, programa Reacciona 2021-Convocatòria de subvencions de l’àrea de medi ambient,  destinada a la GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, per a “Inversiones de conservación y mejora en el sendero SL-CV-145 Botánico del Barranco de Ferrando y la Cañada del término municipal de Llombai”, per import de 8.523,30 euros.

caValencià