Ajuda de la Diputació a Llombai per a la GESTIÓ I CONSERVACIÓ D’ESPAIS NATURALS EN L’EXERCICI 2022

L’Ajuntament de Llombai ha segut beneficiari de la subvenció de la Diputació Provincial de València, programa Reacciona 2022-Convocatòria de subvencions de l’àrea de medi ambient,  destinada a la GESTIÓ I CONSERVACIÓ D’ESPAIS NATURALS EN L’EXERCICI 2022, per import de 40.000,00 euros.

caValencià