Subvencions per a la promoció de l’ús del valencià entre les empreses, els comerços i serveis a Llombai

L’Ajuntament de Llombai té com un dels seus objectius la normalització del valencià en la nostra població i una de les iniciatives de la Regidoria de Comerç, economia i turisme és la promoció de l’ús del valencià entre les empreses, els comerços i serveis del municipi. Per tal d’aconseguir-ho, convoquem la segona edició dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local.

L’objecte de la convocatòria és establir les condicions que regularan la concessió dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Llombai, que estan subvencionats, en part, per la Diputació Provincial de València.

La concessió de Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local és una activitat destinada valorar i guardonar l’ús de la llengua pròpia en els establiments o empreses comercials. S’inclourà en la valoració, la utilització del valencià en la retolació, la senyalització interna, la documentació administrativa, el marxandatge i l’ús del valencià en les xarxes socials.

Les subvencions a les quals fa referència està convocatòria no generaran cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no podran ser al·legades com a precedent.

ANUNCI SUBVENCIÓ PREMIS VALENCIÀ COMERÇOS

EXTRACTE CONVOCATORIA SUBVENCIÓ VALENCIA COMERÇOS_

SOL·LICITUD COMERÇOS

caValencià