Campanya de Salut Pública 2023

El municipi de Llombai és un dels  beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme la realització de campanyes de salut pública en l’exercici 2023, la finalitat de la qual és garantir un adequat manteniment de les instal·lacions locals i millorar les condicions sanitàries de la població municipal, on s’ha realitzat la campanya de “Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram”. Es tracta d’una campanya que es realitza des dels últims anys i que la Diputació de València promou entre els ajuntaments de municipis de la província i entitats locals menors amb població no superior a deu mil habitants. L’import subvencionat ha sigut de 1.091,03 euros.

caValencià