L’Ajuntament de Llombai reb una subvenció de la Conselleria d’Eucació, Cultura i Esport per al foment del valencià

L’Ajuntament de Llombai reb una subvenció de la Conselleria d’Eucació, Cultura i Esport per al foment del valencià en l’àmbit municipal per a l’exercici 2023, per un import de 6.753,70 euros

caValencià