La Diputació subvenciona a Llombai per ser Municipi Adherit a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

L’Ajuntament de Llombai ha rebut una subvenció de la Diputació de València (DIVAL) per import de 3.023,03 € en concepte de subvenció a ajuntaments de municipis adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere, exercici 2023.Esta subvenció té com a objectiu desenvolupar projectes i campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de gènere a través de tríptics, cartells, tascons de radi, etc… entre altres. En el cas del nostre municipi es va a desenvolupar la campanya “ICEBERG D’IGUALTAT”

caValencià