Subvenció a Llombai en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari d’una subvenció de la Diputació de València, Àrea de Benestar Social, en espècie destinada als ajuntaments de municipis amb població inferior a vint mil habitants en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius en l’exercici 2023, consistent en la realització d’un taller destinat a un gurp d’alumnes del CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai, denominat “Afrontar la exclusión grupal I”.

caValencià