Subvenció de la Diputació de València a l’Ajuntament de Llombai per al projecte d’ampliació del Parc de la Plaça de la Comunitat Valenciana

Subvenció de la Diputació de València a l’Ajuntament de Llombai per al projecte d’ampliació del Parc de la Plaça de la Comunitat Valenciana dins el Programa Reacciona 202 i la millora dels espais escolars lliures de trànsit.

caValencià