Subvenció a Llombai de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

L’Ajuntament de Llombai ha desenvolupat l’activitat Iceberg d’Igualtat, emmarcada en la subvenció de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de gènere. S’ha rebut des de la Diputació de València la quantitat de 3.023,03€, finançant el 100% del projecte.

caValencià