L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de l’Área de Medi Ambient de la Diputació de València destinada la implantació de plans locals de gestió de residus

L’Ajuntament de Llombai ha sigut beneficiari de la subvenció de l’Área de Medi Ambient de la Diputació de València, en la convocatòria Reacciona 2023, d’una subvenció destinada la implantació de plans locals de gestió de residus,per import de 28.500,00 euros.

PUBLICITAT IMPLANTACIO PLGR

caValencià