Ajuda de la Diputació per a la reparació i manteniment de la xarxa de vies de comunicació de domini públic vinculades a l’ús dels monts públics en el terme municipal de Llombai

Reparació i manteniment de la xarxa de vies de comunicació de domini públic vinculades a l’ús dels monts públics en el terme municipal de Llombai.

caValencià