Subvenció de la Diputació per a la compra de ferramentes i maquinària forestal per a treballs de prevenció: adquisició de biotrituradora.

Compra de ferramentes i maquinària forestal per a treballs de prevenció: adquisició de biotrituradora.

caValencià