Subvenció de la Diputació per a l’aclarida de masses de Pinus Halepensis en estat de mont brau i latissal a l’entorn de La Corralissa del tio Colador del terme municipal de Llombai

Aclarida de masses de Pinus Halepensis en estat de mont brau i latissal a l’entorn de La Corralissa del tio Colador del terme municipal de Llombai.

caValencià