Subvenció de la Diputació per al Condicionament d’àrees recreatives vinculades a l’ús tradicional de l’aigua. Instal·lació de mobiliari forestal als entorns del Pouet de l’Estepar i el Pouet de Platero

Condicionament d’àrees recreatives vinculades a l’ús tradicional de l’aigua. Instal·lació de mobiliari
forestal als entorns del Pouet de l’Estepar i el Pouet de Platero.

caValencià