Escola de Pasqua 2024 de Llombai

ESCOLA DE PASQUA 2024
Inscripcions 10 €, fins el 21 de març en les oficines de l’Ajuntament. Aportar fotocòpia del SIP del/la xiquet/a.
Places limitades. Accés per ordre d’inscripció.
Només per a xiquets/es empadronats/des en Llombai.
caValencià