L’EFA La Malvesía i l’Ajuntament de Llombai duen a terme una solta de fauna auxiliar

L’EFA La Malvesía, en col·laboració amb l’Ajuntament de Llombai, ha dut a terme una solta de fauna auxiliar en diferents zones de la població, per al control biològic de la plaga Macrohomotoma gladiata , també anomenada psila del ficus, específica dels Ficus microcarpa . Els símptomes d’esta plaga són fácilmente visibles per la gran quantitat de secrecions cérees de color blanc, que dona als ficus l’aspecte d’estar “nevats”.
La fauna auxiliar que s’ha alliberat és l’Anthocoris nemoralis (depredador psila) i el Cryptolaemus montrouzieri, este últim encara que és un depredador més específic de diferents tipus de cotxinilla, també ajuda en el control de la psila del ficus. En un parell de setmanes, es realitzarà alguna solta de reforç.
Esta activitat ha servit perquè l’alumnat de 1r de FPB entenguen el procediment del control biològic, per a les diferents plagues d’espècies ornamentals, com a alternativa a l’aplicació de productes fitosanitaris de naturalesa química.

caValencià