Món Laboral

ADL

Informació

Amb l’objectiu de millorar l’activitat econòmica local, l’Ajuntament de Llombai ha posat en marxa la figura de l’ADL, una tècnica que prestarà un servei públic i gratuït en temes referents a ocupació, formació ocupacional, suport a emprenedors i emprenedores i atenció a la cooperació empresarial i comercial     Objectius – La creació d’ocupació. – L’impuls a la creació d’empreses. – La dinamització del teixit empresarial i comercial existent en el municipi. – La millora de la formació. – La consolidació de la diversificació econòmica del municipi per mitjà del foment de   noves activitats com el turisme. – La millora de l’articulació i integració territorial del municipi. – La contribució a la conservació de l’equilibri ecològic. – La captació de recursos i oportunitats en relació a la política central, autonòmica,   regional i europea. – La millora en la qualitat de vida dels ciutadans i les ciudadanes
caValencià